Nghị quyết thông qua Đề án khai thác tiềm năng vùng lòng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 437

p><iframe height="780" src="https://drive.google.com/file/d/129TyOBri4F2orYQbBoeAZOlssjULHqUe/preview" width="560"></iframe></p

 

1 2 3 4 5