Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La
Lượt xem: 355
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo  sửa chữa  cơ sở vật chất Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La

1 2 3 4 5