Nghị quyết thông qua Đề án khai thác tiềm năng vùng lòng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 436

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/129TyOBri4F2orYQbBoeAZOlssjULHqUe/preview" width="560" height="780"></iframe>

1 2 3 4 5