Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên Dân số và gia đình huyện Quỳnh Nhai

Trong hai ngày 16 và 17/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho 60 học viên là Cộng tác viên Dân số và Gia đình các bản thuộc huyện Quỳnh Nhai.

Đồng chí Trần Tân Phong – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phát biểu khai mạc hội nghị

Với các chuyên đề: Kiến thức chung về gia đình; Những vấn đề chung về bạo lực gia đình và luật phòng, chống bạo lực gia đình;  Kỹ năng nhận diện bạo lực gia đình; Nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình ở cơ sở; Kỹ năng xử lý vụ việc bạo lực gia đình; Kỹ năng thu thập, theo dõi và xử lý số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình… Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp những kỹ năng, kiến thức nghiệp vụ, phương pháp thực hiện nhiệm vụ; trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình trình khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở,  góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên Dân số và Gia đình trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

Đây là hoạt động tập huấn chuyên môn thường xuyên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đối tượng là cộng tác viên ở cơ sở thuộc Đề án “Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Sơn La./.

Tác giả:Quàng Liên