Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014
Lượt xem: 396
Ngày 5-10, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 12 huyện, thành phố.

Theo quy định tại Quyết định số 152 của UBND tỉnh, chỉ số cải cách hành chính được xây dựng thành 2 bộ, thể hiện trong 8 lĩnh vực, 39 tiêu chí. Trong đó, các sở, ngành cấp tỉnh có 39 tiêu chí, 102 tiêu chí thành phần với số điểm đánh giá 77,5 điểm, điều tra xã hội học 22,5 điểm; UBND cấp huyện được xác định có 39 tiêu chí, 121 tiêu chí thành phần với số điểm đánh giá 73 điểm, điều tra xã hội học 27 điểm. Các tiêu chí chấm điểm dựa trên căn cứ, tài liệu kiểm chứng, công tác tự đánh giá, chấm điểm và điều tra xã hội học. Kết quả đánh giá được Sở Nội vụ đưa ra như sau: đối với 18 sở, ngành cấp tỉnh có số điểm trung bình đạt 61.76/100 điểm và có sự phân chia thành 3 nhóm điểm.Trong đó, nhóm khá có số điểm từ 70 đến 80/100 điểm gồm 3 sở (chiếm 16,6%): Giao thông Vận tải (đạt 74,8 điểm), Văn hóa Thể thao và Du lịch (71,49 điểm), sở Nội vụ (71,23 điểm); nhóm trung bình gồm 14 đơn vị có điểm số từ 50 đến 69 điểm (chiếm 77,7%) gồm: Sở GD&ĐT, Tư pháp, Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công thương, Ban Dân tộc, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động TB&XH; nhóm dưới 50 điểm có 1 đơn vị là: Sở Khoa học và Công nghệ. Đối với 12 huyện, Thành phố, có số điểm trung bình đạt 58,70/100 điểm. Đứng tốp đạt khá theo thứ tự là các huyện: Mộc Châu, Thuận Châu, Thành phố, Sông Mã (trên 70 điểm); nhóm trung bình là các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mường La, Mai Sơn và có số điểm dưới 50 điểm là các huyện Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Yên Châu và Sốp Cộp.

Cũng theo kết quả đánh giá của Bộ Nội vụ, thứ hạng năm 2014 tỉnh Sơn La xếp thứ 56/63 tỉnh, thành. Tăng 7 bậc so với năm 2013, đạt 75,43 điểm. So với các tỉnh trong vùng Trung du miền núi phía Bắc, tỉnh ta đứng thứ 10/14, xếp trên các tỉnh: Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh, đánh giá chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực. Đồng chí cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: chỉ số của tỉnh vẫn còn thấp hơn chỉ số trung bình của cả nước; công tác cải cách thủ tục hành chính chưa được cải thiện; việc thực hiện cơ chế một cửa ở một số huyện và cơ sở chưa được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; công tác đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh còn hạn chế... Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về đột phá cải cách hành chính. Trong đó, trọng tâm là tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần tiến hành chỉnh sửa quy chế làm việc, đảm bảo minh bạch, dân chủ, công khai...

Theo báo Điện Tử Sơn La