NQ về quy định mức chi đối với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 599

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/0B8naNeAyiu5ZeG8xSDMteGhTLTdphNNlFSUC1kNS1vVmNZ/preview" width="560" height="780"></iframe>