TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TỈNH SƠN LA LẦN THỨ V, NĂM 2016
Lượt xem: 728
Từ ngày 08 - 09/11/2016, tại huyện Mộc Châu, Sở VHTT&DL phối hợp với UBND huyện Mộc Châu tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ V, năm 2016.

Đây là một hoạt động để đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên được hội tụ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của đội TTLĐ tại cơ sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị, chia sẻ những phương pháp, cách thức triển khai hoạt động của từng địa phương, là dịp để khẳng định những mặt đã làm được, những tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp sát thực tế, định hướng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội thi thu hút hơn 200 tuyên truyền viên, diễn viên của 11 đội tuyên truyền lưu động, đại diện cho lực lượng tuyên truyền của 12 huyện, thành phố về tham dự.

Sau 2 ngày thi diễn, tuyên tuyền viên các đội đã phát huy sáng tạo, tiềm năng, thế mạnh, thi diễn hết mình, thực hiện đầy đủ các nội dung của Hội thi: Xe tuyên truyền; Triển lãm ảnh; Câu chuyện thông tin.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã trao các giải:

- Giải A toàn đoàn cho Đội TTLĐ các huyện: Mộc Châu; Thành phố, Vân Hồ, Sốp Cộp, Bắc Yên.

- Giải B toàn đoàn cho Đội TTLĐ các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Sông Mã, Yên Châu, Mai Sơn.

- Trao giải nhất, nhì cho các nội dung thi: Xe tuyên truyền; Triển lãm ảnh; Câu chuyện thông tin.

- Trao 2 giải Tác phẩm xuất sắc; 2 giải Đạo diễn xuất sắc; 2 giải Diễn viên xuất sắc.

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh Tuyên Quang tặng thưởng cho Đội TTLĐ huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu.

Kết thúc Hội thi, đại diện Lãnh đạo huyện Mộc Châu trao chuyển Cờ đăng cai tổ chức Hội thi TTLĐ tỉnh Sơn La lần thứ VI, năm 2017 cho huyện Sốp Cộp.

 Thông qua các hoạt động, Hội thi đã góp phần động viên nhân dân trong tỉnh tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa tốt đẹp, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên quê hương Sơn La.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

 

Tin, ảnh: Hoàng Sinh.