Triển lãm “Thể thao Sơn La - một chặng đường phát triển” Chào mừng Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX và kỷ niệm 70 năm Thể thao Sơn La
Lượt xem: 341
Chào mừng Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX và kỷ niệm 70 năm Thể thao Sơn La, Bảo tàng tỉnh Sơn La tổ chức trưng bày triển lãm “Thể thao Sơn La - một chặng đường phát triển”. Triển lãm gồm 02 chủ đề: Thể thao thành tích cao và Thể thao quần chúng.  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Quyết Tâm
 tham quan triển lãm “Thể thao Sơn La - một chặng đường phát triển”

Ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 38 thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục trực thuộc Bộ Quốc gia giáo dục. Cùng ngày đó, trên báo Cứu quốc - cơ quan của Mặt trận Việt minh đã đăng bài viết “Sức khỏe và thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài viết, Người kêu gọi: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước…”

Thực hiện lời kêu gọi của Bác, Đảng và Chính phủ luôn coi trọng công tác Thể dục, thể thao phục vụ cho sức khỏe và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: phát triển Thể dục, thể thao là một bộ phận không thể thiếu trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tạo ra sức mạnh và động lực phát triển đất nước. Thể dục, thể thao đã trở thành một ngành hoạt động không thể thiếu được của Nhà nước và nhân dân ta. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã hăng hái tham gia luyện tập Thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể với mục đích: Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 27/3/1946 được lấy là ngày chính thức thành lập Ngành Thể dục thể thao Việt Nam. Ngày 29/01/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ký Quyết định số 25/CT lấy ngày 27/3 hàng năm là “Ngày Thể thao Việt Nam”. Quyết định ghi rõ Ngày Thể thao Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân và phong trào rèn luyện thân thể, các hoạt động thể thao văn hóa lành mạnh.

Ngành Thể dục thể thao tỉnh Sơn La thành lập năm 1962, trải qua 56 năm xây dựng và phát triển với nhiều mô hình tổ chức bộ máy. Từ Ban Thể dục thể thao đến Ty Thể dục thể thao, Sở Y tế - Thể thao, Sở Thể Dục thể thao, Sở Văn hoá, Thông tin và Thể thao và nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trải qua nhiều thời kỳ với các mô hình tổ chức bộ máy khác nhau, Thể dục, thể thao tỉnh Sơn La đã góp phần quan trọng, gặt hái được nhiều thành công, đạt nhiều thành tích cao ở các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế, khẳng định Sơn La là một địa phương giàu truyền thống văn hóa cũng như có tiềm năng lớn để phát triển phong trào Thể dục, thể thao và thể thao thành tích cao.

Triển lãm Thể thao Sơn La - một chặng đường phát triểngiới thiệu với khách tham quan, nhân dân cả nước trên 130 liệu, hình ảnh nhằm ôn lại truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước và cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, thành tựu to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển Thể dục, thể thao tỉnh Sơn La. Để những thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, kế thừa và tiếp tục phát huy.

Triển lãm bắt đầu mở cửa từ ngày 25/3/2022 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. 

Tác giả: Quàng Tố Quyên - Bảo tàng tỉnh