QUYẾT ĐỊNH Về việc giao cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hành chính cho các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Sơn La
Lượt xem: 322

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hành chính cho các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Sơn La

 

Biểu kèm theo

1 2 3 4 5  ...