QĐ Điều động ông: Lò Ngọc Sơn, Phòng Thông tin - Thư mục, Thư viện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Sông Mã
Lượt xem: 421

QĐ Điều động ông: Lò Ngọc Sơn, Phòng Thông tin - Thư mục, Thư viện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Sông Mã

1 2 3 4 5  ...