QĐ Điều động ông Nguyễn Văn Long - Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 510

QĐ Điều động ông Nguyễn Văn Long - Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

1 2 3 4 5  ...