QĐ 1534/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức làm việc tại các sở, UBND huyện, thành phố năm 2019
Lượt xem: 456
QĐ 1534/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức làm việc tại các sở, UBND huyện, thành phố năm 2019

QĐ 1534/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức làm việc tại các sở, UBND huyện, thành phố năm 2019

 

1 2 3 4 5  ...