QĐ giao cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm năm 2018 cho các cơ quan, tổ chức hành chính
Lượt xem: 390
3 QĐ 28.QĐ-SNv ngày 24.01.2018 QĐ giao cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm năm 2018 cho các cơ quan, tổ chức hành chính.PDF
1 2 3 4 5  ...