Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 27/02/2020 của Thanh tra Sở VHTT&DL về việc xử phạt vi phạm hành chính (Cơ sở KD KARAOKE GRAVITY)
Lượt xem: 325

Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 27/02/2020 của Thanh tra Sở VHTT&DL về việc xử phạt vi phạm hành chính (Cơ sở KD KARAOKE GRAVITY)

08.PDF