Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 15/01/2020 của Thanh tra Sở VHTT&DL về việc xử phạt vi phạm hành chính (Cơ sở IVY SƠN LA)
Lượt xem: 521

Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC ngày 15/01/2020 của Thanh tra Sở VHTT&DL về việc xử phạt vi phạm hành chính (Cơ sở IVY SƠN LA)

07_1.PDF