418/QĐ-SVHTT&DL 25/10/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 – Kiểm toán công trình dự án Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc.
Lượt xem: 278
418/QĐ-SVHTT&DL 25/10/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 – Kiểm toán công trình  dự án Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. 

418/QĐ-SVHTT&DL 25/10/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 – Kiểm toán công trình dự án Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

1 2 3 4 5