Quyết định 104/QĐ-SVHTT&DL 29/3/2019 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà ở vận động viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Sơn La
Lượt xem: 233
 Quyết định 104/QĐ-SVHTT&DL 29/3/2019 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà ở vận động viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Sơn La 

Quyết định 104/QĐ-SVHTT&DL 29/3/2019 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà ở vận động viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Sơn La

1 2 3 4 5