Chi bộ cơ quan Sở văn hóa, thể thao và du lịch: Bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, giữ vững danh hiệu TSVM

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn bám sát Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với từng cấp ủy viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đề cao công tác tự phê bình và phê bình, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động theo quy định.

Ban Chi ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội.

Chi bộ luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tới cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc thường ngày của từng cá nhân, coi đây là khâu quyết định kết quả cũng như chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm. 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn, như: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử HĐND các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021, các hoạt động phục vụ sự kiện “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”. Tham mưu ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh về các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, điển hình như: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô (Yên Châu), Di tích Văn bia Quế Lâm ngự chế - Đền thờ Vua Lê Thái Tông (Thành phố). Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đặc biệt, chú trọng cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và phần mềm quản lý văn bản hoạt động của cơ quan, thực hiện cơ chế “một cửa” trong cấp phép các lĩnh vực thuộc ngành quản lý, ứng dụng tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ hành chính.v.v.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn... hằng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Riêng năm 2016, Chi bộ có 2 đảng viên được Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc 5 năm liền. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, tự giám sát tập thể và cá nhân luôn được tăng cường, thực hiện nghiêm túc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm chú trọng, phát huy tốt vai trò của Đoàn TNCS, Hội CCB trong các hoạt động xung kích tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng tại xã Bó Sinh (Sông Mã) - địa phương được đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ.

Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững danh hiệu TSVM, Chi bộ cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chăm lo tạo nguồn phát triển Đảng thông qua các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; gắn công tác lãnh đạo của Chi bộ với hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể; chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng và kỷ luật lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng...

Theo Báo Sơn La