V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Lượt xem: 661

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐUK  ngày 07/9/2020 của Đảng ủy Khối tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Nhằm giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử Đảng nói chung và truyền thống 55 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói riêng, từ đó xác định ý thức trách nhiệm trước công việc được giao, xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các chi bộ trực thuộc sở phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả phù hợp với đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh.

CV%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y1.PDF