Triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19