Lượt xem: 77

Thông báo việc giảm mức thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch

Thông báo việc giảm mức thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch