Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu II Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Sơn La
Lượt xem: 497
Chiều ngày 4/6/2014, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu II kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Sơn La.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thái Bình – Phó tham mưu trưởng Quân khu II, trưởng đoàn kiểm tra. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Toa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc

Trong 3 ngày làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại 3 đơn vị Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Trường Cao Đẳng Sơn La và Sở Y tế Sơn La.

Theo báo cáo, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đổi mới, phù hợp từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hội đồng GDQP tỉnh và các địa phương đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền giảo dục với nhiều hình thức, phương pháp phong phú, phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn. Công tác kiểm tra đã được Hội đồng GDQP&AN tỉnh và các huyện thực hiện đúng kế hoạch; kịp thời đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, khách quan, qua kiểm tra đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế từ đó giúp cơ sở có kế hoạch khắc phục kịp thời.  Năm 2013 Quân khu kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng năm tỉnh Sơn La. Trong đó kiểm tra công tác GDQP&AN 1 xã, 1 huyện, 1 sở, 1 trường học kết quả đạt giỏi. Hội đồng GDQP&AN tỉnh đã kiểm tra tại 2 huyện, 1 sở, ngành; 4 xã; 4 trường học qua kiểm tra các đơn vị đều  đạt kết quả khá giỏi. Từ tháng 1 năm 2013 đến nay toàn tỉnh đã mở được 98 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 4.890 đồng chí. Năm học 2012 – 2013, có 99,2% học sinh, sinh viên học môn giáo dục quốc phòng. Kết quả kiểm tra học sinh, sinh viên đánh giá chung đạt yêu cầu.

Qua thực tế kiểm tra, Đại tá Nguyễn Thái Bình ghi nhận những kết quả mà tỉnh Sơn La đạt được trong công tác GDQP&AN. Tuy là tỉnh miền núi, biên giới, còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đảm bảo an ninh quốc phòng được ổn định. Các đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng ANQP đầy đủ, đặc biệt tỉnh đã rất quan tâm đến các đối tượng là già làng, trưởng bản, người có uy tín. Các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác giảo dục quốc phòng toàn dân. Đồng thời đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, Hội đồng GDQP&AN cần khắc phục những khó khăn hiện tại tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN tại địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng vũ trang, tạo mối quan hệ tốt với các hội, đoàn thể nhân dân để hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, kinh tế xã hội…

Diệp Hương