Thông tin về Nghị định quy định thành lập và hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Lượt xem: 537
Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có Văn bản số 1946/CV-HTQT về việc đề nghị triển khai thông tin nội dung Nghị định quy định thành lập và hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Theo nội dung Văn bản như sau, ngày 20 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 126/2018/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2018. Đây là Nghị định thay thế Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 quy định về lập và hoạt động của cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung Nghị định số 126/2018/NĐ-CP có một số điểm chính, cụ thể:

Đối tượng áp dụng: Nghị định được áp dụng đối với các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thành lập theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài hoặc không theo điều ước quốc tế.

Bên nước ngoài có thể đề nghị Việt Nam cho phép thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài và chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam không có tư cách pháp nhân, chịu sự quản lý, điều hành và hoạt động theo ủy quyền của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền cấp phép thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm quản lý chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trụ sở tại địa phương.

Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được phép tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: Triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thi sáng tác nghệ thuật, liên hoan, lễ hội, sự kiện nhân ngày lễ, ngày kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, tham vấn, tọa đàm, diễn thuyết, câu lạc bộ, tổ chức trại sáng tác, đào tạo về văn hóa, nghệ thuật và một số lĩnh vực khác có liên quan.

Thời hạn giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài được thực hiện theo thời hạn hiệu lực của điều ước quốc tế giữa Việt Nam và bên nước ngoài về việc thành lập cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Trong các trường hợp khác, giấy phép có thời hạn 05 năm. Thời hạn Giấy phép của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với các cơ sở văn hóa nước ngoài đã được thành lập và đang hoạt động tại Việt Nam: Trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở văn hóa nước ngoài và chi nhánh tại Việt Nam đã thành lập và đang hoạt động tại Việt Nam được tiếp tục hoạt động và có trách nhiệm làm thủ tục để được cấp phép lại cho hoạt động của mình.

Bên nước ngoài có thể liên hệ với Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trao đổi về việc thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Xem chi tiết Văn bản tại đây.