NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá tỉnh giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 650

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/0B8naNeAyiu5ZaURyQmhpLWZuRGMxbi1LZEpIV3FZWWhucS1v/preview" width="560" height="780"></iframe>