Hành vi nào là hành vi vi phạm các quy định về phát hiện, bảo vệ, khai báo và giao nộp di sản văn hóa (di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia)? Hình thức xử phạt là gì?
Lượt xem: 487

Điều 36 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định cụ thể như sau:

1. Hành vi vi phạm các quy định về phát hiện, bảo vệ, khai báo và giao nộp di sản văn hóa (di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia) bao gồm những hành vi sau đây:

a) Phát hiện được di sản văn hoá mà không tự giác khai báo, cố tình chiếm đoạt;

b) Gây hư hại di sản văn hoá do phát hiện được mà không tự giác giao nộp.

2. Hình thức xử phạt bao gồm:

a) Hình thức xử phát chính: Phạt tiền (mức phạt cụ thể quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP);

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 36 Nghị định số 75/2010/NĐ-CP.