Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 16/01/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Sơn La
Lượt xem: 396
Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 16/01/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch công chức chuyên ngành hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Sơn La

Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 16/01/2020

1 2 3 4 5  ...