Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2020
Lượt xem: 525
Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2020

Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2020

1 2 3 4 5  ...