Quyết định số 122/QĐ-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực văn hóa, thông tin năm 2020
Lượt xem: 460
Quyết định số 122/QĐ-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực văn hóa, thông tin  năm 2020

Quyết định số 122/QĐ-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực văn hóa, thông tin năm 2020

1 2 3 4 5  ...