QĐ Điều động ông: Nguyễn Thạc Nhân – Giáo viên Trường Trung học phổ thông Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 457
QĐ Điều động ông: Nguyễn Thạc Nhân – Giáo viên Trường Trung học phổ thông Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch, tỉnh Sơn La.

QĐ Điều động ông: Nguyễn Thạc Nhân – Giáo viên Trường Trung học phổ thông Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch, tỉnh Sơn La.

1 2 3 4 5  ...