QĐ 1372/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2019
Lượt xem: 387
QĐ 1372/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2019

QĐ 1372/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2019

1 2 3 4 5  ...