Kế hoạch số 494/KH-SVHTT&DL ngày 13/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 150/NĐ-CP, Nghị định 158/NĐ-CP
Lượt xem: 334
Kế hoạch số 494/KH-SVHTT&DL ngày 13/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 150/NĐ-CP, Nghị định 158/NĐ-CP

Kế hoạch số 494/KH-SVHTT&DL ngày 13/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 150/NĐ-CP, Nghị định 158/NĐ-CP

1 2 3 4 5  ...