Đề án 494/ĐA-SVHTT&DL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 150//NĐ-CP, Nghị định 158/NĐ-CP
Lượt xem: 422
Đề án 494/ĐA-SVHTT&DL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 150//NĐ-CP, Nghị định 158/NĐ-CP

Đề án 494/ĐA-SVHTT&DL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 150//NĐ-CP, Nghị định 158/NĐ-CP

1 2 3 4 5  ...