Thông báo Danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
Lượt xem: 900

Thông báo Danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2,
Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2