Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 682
Thông báo số 74/TB-SVHTT&DL ngày 11/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báo số 74/TB-SVHTT&DL ngày 11/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch