Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC ngày 29/02/2020 của Thanh tra Sở VHTT&DL về việc xử phạt vi phạm hành chính (Nhà nghỉ Ngọc Linh)
Lượt xem: 299

Quyết định số 09/QĐ-XPVPHC ngày 29/02/2020 của Thanh tra Sở VHTT&DL về việc xử phạt vi phạm hành chính (Nhà nghỉ Ngọc Linh)

09.PDF