ĐIỀU LỆ Giải cầu lông Trung cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2014
Lượt xem: 403

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH - BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

 

Số:         /ĐLLN-VH,TT&DL

BAN ĐDHNCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

                 

            Sơn La, ngày      tháng 7 năm 2014

ĐIỀU LỆ

Giải cầu lông Trung cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2014

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

         1. Mục đích:

         - Thực hiện kế hoạch thi đấu năm 2014 của tỉnh Sơn La.

         - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Sơn La, về việc đẩy mạnh các hoạt động TDTT giai đoạn 2011 – 2015.

         - Củng cố, duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của môn Cầu lông trong toàn tỉnh. Góp phần thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

          - Nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, thể lực, đoàn kết học hỏi trao đổi  kinh nghiệm trong tập luyện và thi đấu giữa các vận động viên.

          - Phát hiện, bồi dưỡng VĐV có thành tích tập huấn tham gia thi đấu giải Cầu lông Trung cao tuổi toàn quốc tại tỉnh Lạng Sơn, vào cuối tháng 8 năm 2014.

          2. Yêu cầu:

          - Các huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch, tổ chức thi đấu tại cơ sở và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự giải.

          - Thi đấu đoàn kết, hữu nghị, trung thực, cao thượng, chống mọi biểu hiện tiêu cực.

          - UBND huyện Bắc Yên đơn vị đăng cai chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ giải.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI          

- Các VĐV tham dự giải là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Sơn La từ 01/6/2014 trở về trước. Có tư cách đạo đức tốt. không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên trong năm 2014, không trong giai đoạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không mắc các tệ nạn xã hội, có đủ sức khỏe thi đấu, có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, đáp ứng các quy định của Điều lệ giải.

  - Các VĐV chỉ được đăng ký tham gia thi đấu cho một đơn vị đến khi kết thúc giải. Trường hợp địa phương, đơn vị không tham gia giải tỉnh, VĐV được quyền tham gia cho các đơn vị khác khi được sự nhất trí của Trung tâm VH-TT địa phương quản lý VĐV đó.

III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI

 - Danh sách đăng ký VĐV (theo mẫu) do lãnh đạo đơn vị, Giám đốc Trung tâm VH - TT hoặc lãnh đạo phòng VH,TT huyện, thành phố ký tên đóng dấu. 02 bản gửi về phòng Tổ chức thi đấu - Trung tâm hoạt động thể thao tỉnh: Tổ 3 - Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La. Trước ngày 1/8/2014 (theo dấu bưu điện).

- Mỗi đoàn tham dự giải được đăng ký 01 đoàn trưởng, 02 huấn luyện viên, 01 chăm sóc viên và vận động viên.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện huyện, tỉnh hoặc cấp tương đương xác nhận đủ sức khoẻ thi đấu thể thao. Nếu không có giấy khám sức khỏe thì phải có bản cam kết chịu trách nhiệm sức khỏe vận động viên trước Ban tổ chức giải. (Theo mẫu của Ban tổ chức).

- Các VĐV phải mang theo chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Sơn La từ 01/6/2014 trở về trước.

 - Mỗi vận động viên nộp 2 ảnh màu 3x4 và lệ phí 30.000 đồng để làm thẻ VĐV. BTC chấp nhận vận động viên có thẻ thi đấu cầu lông do Trung tâm hoạt động thể thao tỉnh cấp từ năm 2010 trở về đây.

IV. SỐ LƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐẤU

            *) Ban tổ chức sẽ tổ chức thi đấu cho 6 nhóm tuổi sau:

                   - Nhóm 1: Từ 36 – 40  tuổi (sinh năm 1974 - 1978)

                   - Nhóm 2: Từ 41 – 45  tuổi (sinh năm 1969 - 1973)

                   - Nhóm 3: Từ 46 – 50  tuổi (sinh năm 1964 - 1968)

- Nhóm 4: Từ 51 – 55  tuổi (sinh năm 1959 - 1963)

- Nhóm 5: Từ 56 – 60  tuổi (sinh năm 1958 - 1954)

- Nhóm 6: Từ 61 tuổi trở lên (sinh năm 1953 trở về trước)

          *) Nội dung thi đấu:

          - Nhóm 1 đến nhóm 3: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ.

- Nhóm 4 đến nhóm 6: Đôi nam, đôi nữ

*) Số lượng:

- Nhóm 1 – 3: Mỗi VĐV chỉ được phép tham gia với tối đa là 2 nội dung thi đấu.

- Nhóm 4 – 6: Mỗi VĐV chỉ được phép tham gia với tối đa là 1 nội dung thi đấu.

- Mỗi huyện, thành phố và các đơn vị được cử số lượng tối đa 01 đôi ở từng nội dung thi đấu. Riêng đơn vị đăng cai được đăng ký tối đa 02 đôi ở từng nội dung thi đấu.

V. THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Thể thức thi đấu:

- Căn cứ vào số lượng VĐV tham gia BTC thống nhất hình thức thi đấu cho phù hợp.

          - Nếu có 3 đôi chỉ trao giải nhất, nhì.

- Nếu có 2 đôi tham gia ở một nội dung thì không tổ chức thi đấu, các đôi VĐV này được phép thi đấu ở nhóm tuổi dưới liền kề.

- Các VĐV phải thi đấu theo đúng nhóm tuổi đã quy định.

2. Cách tính điểm:

          - Mỗi trận đấu thắng 2 điểm, thua 0 điểm.

- Bỏ cuộc thì đối phương được tính thắng 2 - 0 mỗi hiệp 21 – 0.

          - Nếu có nhiều đôi bằng điểm nhau thì tính:

          + Trận đấu trực tiếp (2 đôi).

          + Hiệu số tổng số hiệp thắng – tổng số hiệp thua.

          + Hiệu số tổng số quả thắng – tổng số quả thua.

          + Bắt thăm (3 đôi).

VI. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

          1. Thời gian:

          - 8 giờ đến 11 giờ ngày 4/8/2014 đón tiếp các đoàn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ VĐV tại phòng họp Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Bắc Yên.

          - 14 giờ 00 ngày 4/8/2014 họp đoàn trưởng, bắt thăm.

          - 7 giờ 30 ngày 5/8/2014         Khai mạc và thi đấu ngay (dự kiến thời gian thi đấu trong 5 ngày).

          - Thi đấu vào các buổi sáng và buổi tối các ngày.

          2. Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu thể thao huyện Bắc Yên.

          VII. LUẬT THI ĐẤU

          - Áp dụng luật Cầu lông do Uỷ ban TDTT ban hành năm 2007.    

          - Cầu thi đấu: Sử dụng cầu Thành Công M78

VIII. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT - KHIẾU NẠI

          1. Khen thưởng:

          - Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

- Các đôi đạt giải nhất, nhì, ba được trao huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng của BTC.

          2. Kỷ luật:

          - Cá nhân, đội nào có hành vi vi phạm luật, Điều lệ thi đấu và quy định của BTC tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu và huỷ bỏ thành tích…

          3. Khiếu nại:

          - Mọi khiếu nại về nhân sự phải được báo cáo bằng văn bản lên BTC trước trận đấu ít nhất là 180 phút kèm theo một khoản tiền không hoàn lại là 500.000 đồng khi trận đấu đã vào cuộc BTC không giải quyết về nhân sự.

          - Những khiếu nại về kết quả trận đấu phải bằng văn bản chậm nhất 10 phút sau khi kết thúc trận đấu đó.

          - Những ý kiến khiếu nại mà trọng tài, Ban tổ chức đã giải quyết song cố tình không chấp nhận làm ảnh hưởng đến trận đấu BTC sẽ tuỳ theo mức độ vi phạm để xem xét xử lý kỷ luật.

IX. KINH PHÍ

1. Cấp huyện, thành phố:

- Các đoàn tự lo kinh phí ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian tham dự giải toàn tỉnh.

 2. Cấp tỉnh:

Kinh phí tổ chức giải chi trong kinh phí sự nghiệp TDTT được giao cho Trung tâm hoạt động thể thao tỉnh năm 2014.

Nhận được Điều lệ này đề nghị phòng VH,TT, Trung tâm VH - TT, phối hợp vơi Ban đại diện Hội người cao tuổi báo cáo thường trực UBND huyện, thành phố, các phòng (bộ phận) chức năng của các đơn vị báo cáo với thủ trưởng đơn vị tạo mọi điều kiện chuẩn bị và tổ chức tốt giải ở đơn vị mình, tuyển chọn và tập huấn đoàn VĐV để tham gia giải đạt chất lượng chuyên môn cao.

          Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chỉ có BTC mới được quyền thay đổi, bổ sung Điều lệ./.

 

BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI

CAO TUỔI TỈNH

 

 

 

 

Bùi Đăng Du

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH

 

 

 

 

Trần Bảo Quyến

 

Nơi nhận:

- TT UBND huyện Bắc Yên;

- 12 phòng VHTT;

- 12 Trung tâm VH-TT;

- Trường đại học Tây Bắc;

- Trường CĐ Sơn La;

- Ngân hàng nhà nước;

- Sở NN&PTNT;

- Sở Xây dựng;

- BCHQS tỉnh;

- BCHBĐ Biên phòng tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Cục thuế tỉnh;

- Sở Giao thông;

- Lãnh đạo Sở;

- Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh;

- Phòng PA83 Công an tỉnh;

- Trung tâm HĐTT tỉnh;

- Lưu: VT, NV TDTT (Hưng 45b).

 

       

 


ĐƠN VỊ ………..                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 ................,  ngày       tháng     năm 2014

 

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

Giải cầu lông Trung cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2014

 

          Căn cứ vào Điều lệ giải cầu lông Trung cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2014 số:       /ĐL-VH,TT&DL ngày    tháng 6 năm 2014 của Sở VH,TT&DL. (Đơn vị), Phòng VHTT .................................... đăng ký đoàn vận động viên tham dự thi đấu giải như sau:

 

          Trưởng đoàn: ……………………………………………….

          Huấn luyện viên: ……………………………………………

          Vận động viên: ……………………………………………

 

TT

Đôi nam

Đôi nữ

Đôi nam nữ

Ghi chú

Nhóm

36-40

 

 

 

 

Nhóm

41-45

 

 

 

 

Nhóm

46-50

 

 

 

 

Nhóm

51-55

 

 

 

 

Nhóm

56-60

 

 

 

 

Nhóm

61 trở lên

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         (Lãnh đạo đơn vị)

                                                                                                                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên dấu xác nhận)

 

 

 


ĐƠN VỊ ………..                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                      

                                                                 ................, ngày     tháng     năm 2014

 

CAM KẾT

Về sức khoẻ vận động viên dự giải cầu lông

Trung cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2014

 

Căn cứ vào Điều lệ giải cầu lông Trung cao tuổi tỉnh Sơn La năm 2014 .......................... Đăng ký tham dự ........................... vận động viên; Do Ông (bà) ........................................ làm trưởng đoàn. Ông (bà) .........................................

là huấn luyện viên (Theo danh sách đăng ký thi đấu).

          Tất cả các vận động viên dự giải đều đủ sức khoẻ thi đấu, trong quá trình thi đấu nếu có sự cố về sức khoẻ vận động viên, phòng VHTT huyện (Thành phố) ........................ Xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

 

                                                                             (Lãnh đạo đơn vị)

                                                                     (Ký ghi rõ họ tên, dấu xác nhận)