Truyền dạy Nghệ thuật Khèn Mông cho học sinh tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ
Lượt xem: 542
Sơn La, vùng văn hoá đa dạng, phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc, nơi 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có một kho tàng di sản văn hoá mang sắc thái riêng và hết sức quý giá, ngày nay vẫn đang được gìn giữ và phát huy.

Dân tộc Mông là 1 trong 12 dân tộc anh em của cộng đồng các dân tộc Sơn La thường sống tại các vùng núi cao của huyện Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ,… chiếm hơn 15 % dân số trên địa bàn tỉnh. Là dân tộc có nhiều phong tục, tập quán và giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu hiện đang được lưu truyền, phổ biến trong trong đời sống hằng ngày.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch số 25/KH-BT ngày 25/2/2022 về Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022. Bảo tàng tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hoá và Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện Mộc Châu, Vân Hồ tổ chức mở các lớp truyền dạy các di sản văn hóa phi vật thể cho học sinh, người dân địa phương. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, xây dựng con người - văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong các ngày 26 và 30/5/2022, Bảo tàng tỉnh Sơn La đã phối hợp với trường THCS Vân Hồ (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ), trường Tiểu học và THCS Chiềng Hắc (xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu) tổ chức tổng kết lớp truyền dạy nghệ thuật Khèn Mông cho các em học sinh đang học tập tại các nhà trường.

 Đồng chí Nguyễn An Đại - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La tặng quà cho học sinh lớp nghệ thuật Khèn Mông
Trường THCS Vân Hồ, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tháng 5/2022

Lớp truyền dạy Nghệ thuật Khèn Mông được tổ chức 10 ngày/lớp, gồm 4 nghệ nhân tham gia truyền dạy, thu hút 60 học sinh tham gia. Đặc biệt, buổi tổng  kết lớp truyền dạy Nghệ thuật Khèn Mông đã thu hút 115 giáo viên, 1.873 học sinh tham dự.

Thông qua việc mở lớp truyền dạy Nghệ thuật Khèn Mông cho học sinh đã góp phần trao truyền lại tri thức, các bài biểu diễn về khèn Mông đang dần bị mai một cho thế hệ kế tiếp để duy trì, bảo tồn di sản văn hóa; nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc và sự tham gia của người dân, học sinh trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Một số hình ảnh lớp truyền dạy Nghệ thuật Khèn Mông tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ

  
Học sinh người Mông Trường TH&THCS Chiềng Hắc,
xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu tập bài múa khèn, tháng 5/2022

  
Nghệ nhân truền dạy nghệ thuật Khèn Mông cho học sinh người Mông
Trường TH&THCS Chiềng Hắc, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu tháng 5/2022


  Nghệ nhân truyền dạy bài múa khèn trên cột cho học sinh
Trường THCS 
Vân Hồ, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tháng 5/2022

 

Trao quà cho học sinh trong buổi tổng kết lớp tuyền dạy nghệ thuật Khèn Mông
Trường THCS Vân Hồ, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tháng 5/2022

 

Bảo tàng tỉnh Sơn La tặng quà cho học sinh lớp nghệ thuật Khèn Mông
Trường THCS Vân Hồ, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tháng 5/2022


Tiết mục múa khèn tập thể của học sinh lớp Nghệ thuật Khèn Mông
tại Trường THCS Vân Hồ, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tháng 5/2022


Nhảy Tha Khèn của học sinh Mông Hoa tại Trường TH&THCS Chiềng Hắc,
xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tháng 5/2022


Tiết mục múa khèn của học sinh Trường TH&THCS Chiềng Hắc,
xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tháng 5/2022

Tác giả: Cầm Thị May - Bảo tàng tỉnh Sơn La