Tổng kết lớp tập huấn truyền dạy mẫu “Xòe Sơn La”
Lượt xem: 355
Trung tuần tháng 8/2015, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức lớp tập huấn truyền dạy mẫu “Xòe Sơn La” cho 48 học viên là hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn Thành phố Sơn La.

Thực hiện Quyết định số 2366, ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án ‘‘Sưu tầm và phổ cập một số điệu xòe mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La”. Nhằm bảo tồn, kế thừa và phát huy những tinh hoa văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển những giá trị mới về văn hóa “Xòe Sơn La”;  Hướng dẫn kỹ năng biểu diễn các động tác “Xòe Sơn La” theo đúng bài bản. Trung tuần tháng 8/2015, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức lớp tập huấn truyền dạy mẫu “Xòe Sơn La” cho 48 học viên là hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn Thành phố Sơn La.


Đội xòe xã Viêng Lán, huyện Yên Châu Ảnh: Hoàng Sinh

Sau 3 ngày khẩn trương luyện tập, được sự cộng tác, truyền dạy nhiệt tình của các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và biên đạo múa của Trung tâm Văn hóa tỉnh, các học viên đã tiếp thu 6 động tác “Xòe Sơn La” theo giáo trình được phê duyệt.

Sau lớp tập huấn, diễn viên các đội văn nghệ sẽ là hạt nhân truyền dạy các động tác xòe theo đúng bài bản cho đội văn nghệ của mình ở cơ sở và Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ nhân rộng việc truyền dạy “Xòe Sơn La” trong phạm vi toàn tỉnh theo nhiệm vụ của Đề án./.

Hoàng Sinh