Hội nghị tổng kết hoạt động nghệ thuật
Lượt xem: 274
Ngày 18/1, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghệ thuật năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giấy khen cho các cá nhân.

Năm 2021, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh đã sáng tác mới 14 tác phẩm; chỉnh lý nâng cao 38 tác phẩm để biên tập xây dựng các chương trình nghệ thuật chuyên đề. Xây dựng 25 chương trình nghệ thuật mới biểu diễn phục vụ các sự kiện của tỉnh. Biểu diễn 55 buổi, thu hút trên 120 nghìn lượt người xem; triển khai tốt công tác sưu tầm, bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân gian; chú trọng việc tổ chức truyền vai, truyền khẩu cho đội ngũ diễn viên của đơn vị; tổ chức triển khai các đợt tập huấn chuyên môn cho đội ngũ diễn viên ca, múa và kỹ thuật âm thanh, ánh sáng.

Năm 2022, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh tiếp tục xây dựng các chương trình, tiết mục có chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Trung ương. Tập trung sáng tác mới các tác phẩm ca, múa, nhạc mang đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung; chú trọng xây dựng mới chương trình nghệ thuật ở các thể loại hát, múa, nhạc để tham gia “Liên hoan Âm nhạc Quốc tế ASEAN-2022”...

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021.

Tác giả: Theo Báo Sơn La