Tổ chức Kiểm tra hoạt động, chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa huyện Mộc Châu, năm 2015
Lượt xem: 787
Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn toàn tỉnh lành mạnh, thân thiện....

Thực hiện Kế hoạch số 1128/KH-SVHTTDL ngày 10/8/2015, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu với các nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh như: giấy phép đăng ký kinh doanh, quyết định công nhận loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch; chứng nhận bồi dưỡng lớp quản lý lưu trú du lịch; chứng nhận phòng cháy chữa cháy; vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh trật tự…và các quy định chuyên ngành như: niêm yết nội quy cơ sở lưu trú, nội quy bảo vệ môi trường, niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thực hiện báo cáo thống kê, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật; Kiểm tra được toàn bộ chất lượng dịch vụ của cơ sở theo các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Sau 5 ngày (từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8 năm 2015), Đoàn đã tiến hành kiểm tra được 32 cơ sở lưu trú. Trong đó: 04 khách sạn,  22 nhà nghỉ, 06 homstay, lập biên bản 22 cơ sở, còn lại là nhắc nhở các đơn vị kinh doanh chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật. Đối với các cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh, Đoàn kiểm tra thống nhất cho phép khắc phục trong thời gian 45 ngày. Sau thời gian gia hạn, sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý theo đúng quy định hiện hành./.

Nguyễn Thanh Huyền