Tổ chức Hội nghị Tư vấn, xin ý kiến tham gia xây dựng “Bộ tiêu chí bản du lịch cộng đồng và Homestay”
Lượt xem: 761
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Sơn La, ngày 30/6 và 01/8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tư vấn, xin ý kiến tham gia xây dựng “Bộ tiêu chí bản du lịch cộng đồng và Homestay” lần 1 và lần 2.

Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần 1

Dự hội nghị có đông đủ đại biểu đại diện các ngành thành viên BCĐ phát triển du lịch tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo phát triển du lịch các huyện, thành phố; Lãnh đạo 08 phòng chuyên môn Sở VHTT&DL; Lãnh đạo phòng Khoa giáo văn xã - UBND tỉnh; Lãnh đạo Hiệp hội du lịch tỉnh; - Lãnh đạo Trung tâm TT Xúc tiến Du lịch tỉnh. Qua 2 lần Hội nghị, bộ tiêu chí về bản du lịch cộng đồng và homestay đã được đưa ra thảo luận, xin ý kiến và nhận được nhiều ý kiến góp ý từ đại biểu các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương… trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường, các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã, thành phố Sơn La. Kết quả: Hội nghị về cơ bản nhất trí với việc trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành Bộ tiêu chí Bản Du lịch cộng đồng và Homestay. Theo đó, bộ tiêu chí Bản Du lịch cộng đồng gồm có 26 tiêu chí bao gồm cả tiêu chí bắt buộc và tiêu chí khuyến khích; đối với tiêu chí về Homestay (nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê - Standards of Homestay) thực hiện theo bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2009, ngoài ra có bổ sung thêm 10 tiêu chí khuyến khích.

Ảnh: Đồng chí ĐặngVăn Hùng chủ trì Hội nghị lần 2

Bộ tiêu chí được ban hành nhằm chuẩn hoá mô hình bản du lịch cộng đồng với các tiêu chí cụ thể về cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, bản sắc văn hoá các dân tộc và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với đặc trưng, điều kiện của tỉnh để từng bước đưa du lịch Sơn La hướng đến đạt chuẩn các tiêu chí TCVN để hội nhập, phát triển cùng du lịch các tỉnh trong khu vực và trên toàn quốc. Là cơ sở để huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Vương Nhị