Đại hội Chi bộ cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2023-2025
Lượt xem: 434
Ngày 13/9, Chi bộ cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2025. Đại hội được Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn làm điểm. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ và 35 đảng viên của chi bộ.

Đại hội Chi bộ cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan; tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các văn bản cấp trên; tăng cường công tác tạo nguồn phát triển Đảng và kết nạp đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên, công chức được tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên hàng năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên được tổ chức đảng cấp trên khen thưởng; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, chi bộ giới thiệu 2 quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra…

 
Chi ủy Chi bộ cơ quan Sở VH, TT và DL nhiệm kỳ 2023-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Cấp ủy Chi bộ cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2023-2025. Biểu quyết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2023- 2025, như: Phấn đấu 100% đảng viên, công chức được tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 1-2 đảng viên mới trở lên; 100% đảng viên hàng năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Tác giả: Theo Báo Sơn La