Lượt xem: 275

Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La năm 2019

 Thông báo số 2100/TB-SVHTT&DL về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La năm 2019
Click vào đây để hiển thị toàn văn Thông báo số 2100/TB-SVHTTDL