Lượt xem: 176

Hội nghị đối thoại về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026

Ngày 21/6/2022, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đối thoại về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026.

Dự Hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình hoạt động du lịch. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu UBND các huyện.

 

Hội nghị đối thoại về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026, gồm các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, nguồn nhân lực, du lịch cộng đồng. Theo đó, đối với chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, đã đề xuất mức hỗ trợ cụ thể đối với khu du lịch đạt chuẩn; số lượng hỗ trợ là 1 khu/năm; mỗi năm hỗ trợ 6 điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng đạt chuẩn; hỗ trợ đối với khách sạn đạt chuẩn 5 sao với số lượng 1 khách sạn/năm; khách sạn đạt chuẩn 4 sao hỗ trợ 2 khách sạn/năm...

Về hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc: Hỗ trợ 5 khu, điểm/ năm về xây dựng sản phẩm chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, thời lượng 45 phút phục vụ khách du lịch thường xuyên tại điểm; hỗ trợ không quá 2 điểm/ năm hỗ trợ cho các khu, điểm, bản du lịch, khách sạn xây dựng sản phẩm du lịch trích đoạn lễ hội truyền thống dân tộc thời lượng 30 phút để phục vụ khách du lịch thường xuyên tại điểm…

Về chính sách phát triển nguồn nhân lực, tập trung hỗ trợ người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa, nhưng mỗi năm không quá 30 người và hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng/người/khóa đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng; hỗ trợ mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ du lịch cho người lao động mỗi lớp không quá 50 người…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo nghị quyết trình tại Hội nghị, cũng như sự cần thiết của các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm các quy định về nội dung số lượng đào tạo nghề; bổ sung nội dung hỗ trợ chính sách vay vốn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; hồ sơ hỗ trợ phát triển du lịch đối với các đối tượng quy định tại dự thảo...

Tác giả:Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La