Lượt xem: 39

Tập huấn quản trị rủi ro cho ngành du lịch

Ngày 3/6, Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (Dự án GREAT)” phối hợp với nhóm tư vấn Edelman tổ chức chương trình đào tạo chuẩn về quản trị rủi ro cho ngành du lịch.

Các đại biểu tham gia tập huấn chương trình đào tạo chuẩn về quản trị rủi ro cho ngành du lịch.        

Chương trình tập huấn có sự tham gia của nhóm tư vấn, các chuyên gia của dự án GREAT, một số cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, Ban Quản lý dự án GREAT tỉnh. Đây là chương trình trong khuôn khổ hoạt động ứng phó với tác động Covid-19 của dự án GREAT.

Nhóm tư vấn đã tập huấn thí điểm về quản trị rủi ro trong ngành du lịch, như: Hoạt động tập huấn tìm sự đồng thuận về những nguy cơ của một khủng hoảng; tình huống, những điều cấu thành một sự cố - vấn nạn - khủng hoảng; xác định lỗ hổng, phân tích rủi ro. Từ đó, học tập kinh nghiệm xây dựng một đội ngũ xử lý khủng hoảng; điều chỉnh quy trình lập kế hoạch và phản ánh kết quả mong muốn; xây dựng kịch bản, chiến lược nhằm ứng phó với những tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các đại biểu được thực hành một số bài tập về hoạch định rủi ro và các ưu tiên hàng đầu, đánh giá khủng hoảng và khuôn khổ truyền thông; hành động và ứng phó. Hoạt động tập huấn được mô phỏng thông qua các sự kiện thực tế đã xảy ra trên địa bàn hoặc các tình huống giả định để các nhóm thực hành xây dựng kịch bản xử lý... 

Tác giả:Theo Báo Sơn La