Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 848
Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Vui lòng ấn vào đây để tải Quyết định số: 3586/QĐ-UBND

1