Tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa “Vũ điệu kết đoàn”
Lượt xem: 581
Ngày 15/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa “Vũ điệu kết đoàn” (bước 1) cho 75 học viên đến từ Trung tâm Truyền thông - Văn hóa và hạt nhân văn nghệ cơ sở của các huyện, thành phố.

Khai mạc lớp tập huấn, truyền dạy tác phẩm múa “Vũ điệu kết đoàn”.

Tác phẩm múa “Vũ điệu kết đoàn” do tác giả Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sáng tác; tác phẩm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả. Tác phẩm múa “Vũ điệu kết đoàn” được nghiên cứu, chắt lọc từ những điệu múa, văn hóa đặc sắc của các dân tộc sinh sống tại tỉnh Sơn La và sự giao thoa văn hóa với các dân tộc khác trong vùng Tây Bắc, góp phần bảo tồn và phát triển những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Các học viên tập múa "Vũ điệu kết đoàn"

Trong 3 ngày, các học viên sẽ được phổ biến, truyền dạy những động tác múa, biểu cảm khi múa. Sau lớp tập huấn, các học viên tiếp tục tập luyện và biểu diễn, phổ biến tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.