Đồng chí TRẦN XUÂN VIỆT
Lượt xem: 1255
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn LaĐỒNG CHÍ: TRẦN XUÂN VIỆT
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày:19/06/1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Đô Lương - Nghệ An

- Nơi ở hiện nay: PhườngTô Hiệu - Thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLVH

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 0912740166

- Email:viettx.svhttdl@sonla.gov.vn