Đồng chí PHẠM HỒNG THU
Lượt xem: 1181
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La


ĐỒNG CHÍ: PHẠM HỒNG THU
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 27/11/1968

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Khả Phong - Kim Bảng - Hà Nam.

- Nơi ở hiện nay: Phường Chiềng Cơi - Thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Số điện thoại: 02123.859.157 - 0913 051 086

- Email: thuph.svhttdl@sonla.gov.vn