Đồng chí ĐỖ THẾ CÔNG
Lượt xem: 1020
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn LaĐỒNG CHÍ:ĐỖ THẾ CÔNG
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày:01/07/1978

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Yên Mỹ - Hưng Yên

- Nơi ở hiện nay: Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số điện thoại: 0912555066 - 0961110999

- Email:congdt.svhttdl@sonla.gov.vn